Projectmanagement Resultaat-verantwoordelijk Werken

SintLucas, 2018-2019

$

» Projectleider

De Vraag

CultuurStation organiseert iedere 2 jaar een lokale inspiratiedag voor leerkrachten, de culturele sector en het voortgezet onderwijs. Zo’n inspiratiedag is ook bedoeld als netwerkdag, voor uitwisseling van ervaringen en kennis onderling. yes

Uitdaging

De Opdrachtgever, een vooraanstaande creatieve vakschool, streefde ernaar de principes van resultaatverantwoordelijk werken te integreren binnen haar onderwijs- en werkprocessen. Deze benadering moest bijdragen aan de verdere ontwikkeling van een zelfsturende en innovatieve leer- en werkomgeving, die zowel studenten als docenten ten goede zou komen.

Doelstelling

Het projectteam werd belast met het formuleren van een duidelijke en haalbare visie op resultaatverantwoordelijk werken, specifiek toegesneden op de unieke context en behoeften van SintLucas. Deze visie moest richtlijnen bieden voor de implementatie van resultaatverantwoordelijk werken binnen de school, waarbij de nadruk lag op het stimuleren van creativiteit, zelfstandigheid en samenwerking.

Kernvraag

Hoe kan SintLucas een visie op resultaatverantwoordelijk werken ontwikkelen die aansluit bij haar missie om creatieve talenten optimaal te ontplooien, terwijl de school tegelijkertijd een omgeving creëert die innovatie, zelfontwikkeling en verantwoordelijkheid bevordert?

De Aanpak

Faciliterende projectleiding

Als projectleider heb ik tijdens dit project een faciliterende rol aangenomen. Dit was mijn eerste project als projectleider en ik wilde daarom niet alleen mijn eigen inbreng meegeven, maar ook gebruik maken van de kennis en kunde van mijn meer senior collega’s. 

Literatuuronderzoek

Theorie is heel belangrijk, maar we wilden natuurlijk ook weten hoe het in de praktijk uitpakt. Daarom is na het literatuuronderzoek, onderzoek gedaan naar best practices bij andere organisaties. Door het analyseren van succesvolle implementaties van resultaatverantwoordelijk werken, kon het projectteam waardevolle lessen trekken en potentiële valkuilen identificeren.

Toetsing bij collega’s

Een essentiële stap in het proces was de toetsing van voorlopige bevindingen en ideeën bij collega’s binnen SintLucas. Feedbacksessies en workshops boden de mogelijkheid om input te verzamelen, draagvlak te creëren en de relevantie van de voorgestelde visie te verifiëren.

Formulering van een visie

Met de verzamelde informatie en feedback ging het team over tot de formulering van een heldere en omvattende visie op resultaatverantwoordelijk werken. Deze visie benadrukte de waarde van zelfstandigheid, creativiteit en samenwerking binnen de onderwijs- en werkomgeving van de Opdrachtgever.

Oplevering van een visiedocument

Het project eindigde in de oplevering van een visiedocument. Dit document omvatte niet alleen de ontwikkelde visie maar ook de uitdagingen en voorwaarden voor succesvolle implementatie. Want een visie, is slechts een visie. The proof is in the pudding. 

Contact

Kaylee@Drakenfruit.com

Neem contact op wanneer je ook graag wil samenwerken

14 + 5 =