Diversiteit & Inclusie Tender

Partners for Innovation

$

» Adviseur en schrijver

De Vraag

Voor Partners for Innovation heb ik een essentiële rol gespeeld bij het indienen van een tender, waarbij ik specifiek heb gewerkt aan het onderdeel diversiteit en inclusie. Deze tender vereiste een gedetailleerde uiteenzetting van hoe de organisatie diversiteit en inclusie bevordert, een aspect dat steeds belangrijker wordt in het hedendaagse bedrijfsleven en maatschappelijke projecten.

Doel

Het formuleren van een overtuigend en doeltreffend antwoord op de tender, met speciale aandacht voor de vraag hoe de organisatie werkt aan diversiteit en inclusie.

Mijn bijdrage

Het adviseren en ondersteunen bij het schrijven van het deel over diversiteit en inclusie. Dit omvatte het verzamelen van relevante informatie, het uitwerken van de strategieën en praktijken die Partners for Innovation hanteert om een inclusieve werkomgeving te creëren, en het opstellen van een coherent en overtuigend verhaal voor de tender.

Contact

Kaylee@Drakenfruit.com

Neem contact op wanneer je ook graag wil samenwerken

12 + 2 =