Interim Projectleider Diversiteit & Inclusie

Tilburg University

$

» Interim projectleider

De Opdracht

Als projectleider Diversiteit & Inclusie (D&I) was ik verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling, implementatie en (in mindere mate) uitvoering van nieuw universitair D&I-beleid. Hierbij lag de focus enerzijds op het ‘verbreden’ van het bestaande D&I-beleid voor medewerkers, waarbij aandacht was voor meer aspecten dan alleen gender, en anderzijds op het ontwikkelen en implementeren van D&I-beleid specifiek gericht op de studentenpopulatie. Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden was het organiseren van dialoog over wat de organisatie zou moeten verstaan onder “diversiteit in brede zin”. Dit, om uiteindelijk te komen tot een organisatiebreed gedragen visie op diversiteit en inclusie. 

Contact

Kaylee@Drakenfruit.com

Neem contact op wanneer je ook graag wil samenwerken

9 + 11 =