Projectmanagement Trendonderzoek

SintLucas, 2019-2021

$

» Projectleider

De Vraag

Uitdaging

Voor dit project had ik de eer om leiding te geven aan een initiatief met als doel een visie op trendonderzoek te ontwikkelen voor onze organisatie. Dit project, een integraal onderdeel van het practoraat, vereiste een strategische benadering om de manier waarop trendonderzoek geintegreerd kon worden binnen de organisatie.

Doelstelling

Het primaire doel van het project was het ontwikkelen van een gedegen visie op trendonderzoek, die dient als een leidraad voor toekomstige onderzoeksactiviteiten binnen de organisatie. Deze visie wordt ondersteund door een strategisch plan dat de methoden, technieken, en processen definieert waarmee de organisatie op een systematische en effectieve wijze trends kan identificeren, analyseren en integreren in haar strategische besluitvorming en operationele processen.

De Aanpak

Faciliterende projectleiding

Als projectleider heb ik tijdens dit project een faciliterende rol aangenomen. Dit was mijn eerste project als projectleider en ik wilde daarom niet alleen mijn eigen inbreng meegeven, maar ook gebruik maken van de kennis en kunde van mijn collega’s. 

Literatuuronderzoek

De eerste stap in de aanpak is het uitvoeren van een uitgebreid literatuuronderzoek. Dit onderzoek richt zich op het verzamelen en analyseren van bestaande kennis over trendonderzoek, waaronder methodologieën, best practices, en case studies. Het doel is om een diep inzicht te krijgen in hoe trendonderzoek effectief kan worden ingezet binnen organisaties, en welke factoren bijdragen aan het succes ervan. Dit fundament van kennis vormt de basis waarop de visie en het strategisch plan gebouwd zullen worden.

Ontwerpsessies met het projectteam

Na het literatuuronderzoek volgen ontwerpsessies met het projectteam. Tijdens deze sessies wordt de verzamelde kennis gedeeld en besproken met het team. Het doel is om gezamenlijk concepten te ontwikkelen voor de visie op trendonderzoek en het bijbehorende strategische plan. Deze sessies bevorderen creatief denken en collaboratie binnen het team, waarbij ieders expertise wordt benut om tot een geïntegreerde en breed gedragen visie te komen.

Oplevering visie en strategische documenten

De laatste stap in de aanpak is de oplevering van de visie op trendonderzoek en de bijbehorende strategische documenten. Deze documenten omvatten een gedetailleerde uitwerking van de visie, inclusief de doelstellingen, kernprincipes, en strategische richtlijnen voor de implementatie van trendonderzoek binnen de organisatie. Daarnaast bevatten ze een actieplan met specifieke stappen, verantwoordelijkheden, en tijdslijnen voor de realisatie van de visie. De oplevering van deze documenten markeert het formele einde van het project, maar vormt tevens het startpunt voor de implementatiefase binnen de organisatie.

Contact

Kaylee@Drakenfruit.com

Neem contact op wanneer je ook graag wil samenwerken

14 + 6 =