Thema's

/
inclusiviteit

‘Lekker idealistisch’, zullen sommigen denken. Maar zo simpel is het niet. Dat inclusiviteit belangrijk is, is niet alleen een mening, een overtuiging of een subjectieve waarde. Inclusiviteit is ook echt nodig voor onze samenleving.

 

De wereld staat voor een hele hoop uitdagingen. We consumeren te veel, overpopulatie zorgt voor een hele reeks aan problemen, we hebben gevaarlijk weinig bijen, er dreigt een steeds groter watertekort, en nog veel meer. Dit is slechts een kleine greep uit de mondiale problemen die we zullen moeten oplossen. Voor deze complexe vraagstukken zijn niet zo even gemakkelijke oplossingen uit je duim te zuigen. Om vraagstukken als deze op te lossen hebben we dan ook creatieve en innovatieve oplossingen nodig. En dat, vraagt om inclusiviteit.

anti-racisme & anti-bias

Je hebt het tot nu toe misschien nooit echt bewust gezien. Maar het onderwijs is een belangrijke spil in het in stand houden – en dus in het ontmantelen – van racisme. We brengen een enorm deel van onze tijd door in het onderwijs, vooral in de jaren waarop onze overtuigingen over de wereld worden gevormd. Daar moeten we héél bewust mee omgaan.

 

Ik kan eindeloos veel voorbeelden noemen van hoe sluikend racisme in het onderwijs tot uiting komt. Maar dan zijn we boekwerken verder. Het belangrijkste om te beseffen is dat alle verschillende dimensies van racisme in ons onderwijs bij elkaar komen en daarmee elkaar versterken: geïnternaliseerd, interpersoonlijk, institutioneel en systemisch. Van de basisschool tot de universiteit tot in het post-initieel onderwijs. Met mijn werk wil ik ervoor zorgen dat we meer kansen gelijkheid creëren in en via het onderwijs.

trendwatching

Onze wereld en onze maatschappij blijft zich continue ontwikkelen. Dat brengt voor ons allemaal een mooie uitdaging met zich mee, namelijk het in de gaten houden van deze veranderingen én het daar op inspelen.

 

Trendwatchen draait om het begrijpen van de veranderende wereld.

 

Organisaties en professionals die trends in de gaten houden kunnen daar strategisch op inspelen. Ze zijn future proof en kunnen meebewegen met de veranderingen op de markt en in de maatschappij. Onmisbaar dus voor een toekomstbestendige organisatie.