Bewonersopdracht Pact Woensel Zuid

Pact Woensel Zuid

$

» Adviseur en dagvoorzitter

De Vraag

Achtergrond en behoeften

Een grondige analyse van Woensel Zuid onthulde de noodzaak voor verbeteringen in Woensel Zuid. De focus lag op het identificeren van effectieve manieren om de gemeenschap te versterken en bewoners centraal te zetten. Pact Woensel Zuid valt onder het landelijke programma Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid dat onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken valt. 

Uitdaging

Voor dit project was het de bedoeling dat we drie scenario’s zouden opleveren en een advies voor het betrekken van bewoners bij Pact Woensel Zuid. De scenario’s moesten aan een aantal eisen voldoen.

De Aanpak

Samenwerking met bewoners en partnerorganisaties

Gedurende dit proces heb ik samengewerkt met het programmateam van het Pact, de bewoners en de partnerorganisaties. Vooral de bewoners stonden centraal, omdat zij degenen zijn die daadwerkelijk in Woensel Zuid wonen en dus veel belang hebben bij het project. Het project gaat over hun invloed op het stadsdeel, dus vanaf begin af aan moesten we hen daarin centreren.

Ontwikkeling van scenario’s

Door middel van workshops en participatieve methoden werden drie innovatieve scenario’s gecreëerd, elk gericht op verschillende aspecten van gemeenschapsontwikkeling en bewonersbetrokkenheid.

Schrijven van het rapport

De ideeën en visies van de werkgroep heb ik vastgelegd in het uiteindelijke rapport. Daarin zijn de drie scenario’s uitgewerkt inclusie kanttekeningen en informatie over wat er nog zou moeten worden uitgewerkt. Daarnaast is in het rapport een advies opgenomen over hoe om te gaan met de verschillende scenario’s. 

Presenteren van het advies

Het rapport heb ik gepresenteerd aan het kernteam, waarna de groep en de bewoners zelf het rapport hebben gepresenteerd aan de Alliantieraad. Met succes!

Kaylee Rosalina heb ik mogen ervaren als een ontzettend enthousiaste, slimme en passievolle professional. Ze voorleeft en doorleeft waar ze voor staat en gaat. Practice what you teach. Kaylee past alle kennis toe in het eigen handelen, ze is hierbij ontzettend zorgvuldig en kundig. Kaylee weet als geen ander een proces te creëren en te begeleiden dat leidt tot innovatie op burgerparticipatie.
Stephan Pauly

Programmamanager Pact Woensel Zuid, Gemeente Eindhoven & Fontys Hogescholen

Contact

Kaylee@Drakenfruit.com

Neem contact op wanneer je ook graag wil samenwerken

12 + 9 =