Keynote Inclusie bij de Hoge Raad

de Hoge Raad

$

» Keynote spreker

De Keynote

Wat vond ik het een eer om voor deze klus gevraagd te worden. De Hoge Raad benaderde me met de vraag of ik een keynote kon verzorgen tijdens hun inspiratieweek die over diversiteit zou gaan. Uiteraard kon ik dat!

Het hoogste gerechtshof van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten

“De Hoge Raad is cassatierechter. Dat betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of een lagere rechter (rechtbank/gerechtshof) bij een uitspraak het recht juist heeft toegepast en of de procedure op de juiste wijze is gevolgd. De Hoge Raad vervult deze taak ook voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Als cassatierechter beantwoordt de Hoge Raad rechtsvragen en draagt zo bij aan de ontwikkeling van het recht en de rechtsbescherming. Ook zorgt de Hoge Raad voor rechtseenheid. Zo vervult de Hoge Raad een belangrijke maatschappelijke taak.” (hogeraad.nl)

Inhoud van de keynote

In de keynote ging ik in op de onderwerpen diversiteit, inclusie en intersectionaliteit. De keynote maakte ik interactief, zodat ik ook input vanuit het publiek kon verzamelen. Uiteraard stond ik even extra stil bij het onderwerp intersectionaliteit, omdat het een term is die vanuit de rechten komt.

Contact

Kaylee@Drakenfruit.com

Neem contact op wanneer je ook graag wil samenwerken

9 + 11 =