Visie-ontwikkeling Stichting Ik Wil

Stichting Ik Wil, 2022

$

» Facilitator & adviseur

De Opdracht

Stichting Ik Wil gaf aan tegen een aantal uitdagingen aan te lopen en daarbovenop graag serieus werk te maken van diversiteit en inclusie. Eigenlijk: nog meer werk te maken van diversiteit en inclusie, want in de kern van hun werk zijn ze daar al lang mee bezig.

Workshop over inclusie

Ik leidde een interactieve workshop waarin we diverse concepten rondom inclusie hebben verkend. Het doel van deze sessie was om een gemeenschappelijk begrip te creëren van wat inclusie betekent en hoe het zich manifesteert binnen de organisatie. Door middel van groepsdiscussies en activiteiten hebben we inzichten verzameld over hoe inclusie kan worden bevorderd en welke stappen nodig zijn om een meer inclusieve omgeving te creëren.

Workshop calling in & calling out

In een vervolgsessie richtten we ons op de praktijken van ‘calling in’ en ‘calling out’ als methoden om inclusieve dialoog te bevorderen en exclusief of schadelijk gedrag aan te pakken. Deze workshop was bedoeld om de deelnemers uit te rusten met de vaardigheden om op constructieve wijze gesprekken te voeren over moeilijke onderwerpen.

Concretiseren van de visie

In een afsluitende sessie hebben we de opgedane kennis en inzichten gebruikt om de visie op diversiteit en inclusie binnen Stichting Ik Wil verder te concretiseren

Contact

Kaylee@Drakenfruit.com

Neem contact op wanneer je ook graag wil samenwerken

12 + 4 =